• Světlíky

Světlíky

Nabízíme dlouholetou praxi a know-how při rekonstrukcích světlíků.

Světlíky

Střešní světlíky slouží především jako prosvětlovací prvek průmyslových objektů. Naše světlíky vyrábíme kompletně od A – Z. Od prvního do posledního dílu, kvalitní, lehké a odolné konstrukce z hliníkových profilů.

Rádi bychom Vás upozornili na světlíkové okapnice, které díky své konstrukci zabraňují jakémukoliv zatékání do světlíků. Světlíky je možné vybavit ventilačními křídly nebo turbínami pro odvětrání prostoru. Za naší prací je dlouholetá zkušenost, a proto je na světlíky od nás dlouholetá záruka.

Střešní světlíky jsou součástí prosvětlení výrobních hal, používají se k prosvětlení schodišť, chodeb mezi halami a dalších prostor, kde je nedostatečný přístup denního světla. Jejich instalací na střešních pláštích se ovšem zároveň dosahuje značných úspor v potřebě elektrické energie na osvětlení těchto prostor, což obzvláště v dnešní době rostoucích cen této komodity, je vedle hygienického hlediska velice důležitým faktorem. Hygienické hledisko přirozeného osvětlení, které má významný vliv na kvalitu zraku lidí pracujících a pohybujících se dlouhodoběji v určitém prostředí, je dalším důležitým faktorem hovořícím pro zkvalitnění přirozeného prosvětlení těchto objektů.

Prosvětlení je možné zabezpečit jak prosklením svislých stěn, tak právě přivedením světla střešním pláštěm. A za tímto účelem se již od minulého století instalovaly na střechy, hlavně výrobních hal, sedlové světlíky, které se vytvářely z ocelové konstrukce, tvořené tzv. omega profily, na které bylo položeno a pomocí přítlačných lišt upevněno drátosklo. Tyto světlíky léta sloužily svým účelům, ale měly a mají řadu nedostatků, které postupem času nabírají na důležitosti, a je potřeba vypořádat se s defekty.

Proto je trendem dnešní doby provádět opravy těchto světlíků a to jejich výměnou za nové světlíky z AL konstrukce s výplní z polykarbonátových desek a AL krycími klempířskými prvky.
Vzhledem k požadavku na zmenšení plochy světlíků se světlíky dělají v obloukovém tvaru, který je daleko nižší než původní světlíky sedlové, tedy i plocha úniku tepelné energie se zmenšila a navíc je podstatně nižší tepelná prostupnost použité výplně.

AL konstrukce je výrazně lehčí než původní ocelová, polykarbonát, který se používá pro výplň, je možné použít v různých tloušťkách materiálu např.

  • 10mm s tepelnou prostupností U=2,5W/m 2 K,
  • 16mm s U=1,8W/m 2 K nebo
  • 20mm s prostupností 1,65W/m 2 K.

Na síle použitého polykarbonátu také závisí v souvislosti s rozponem (šířkou) světlíku. Čím silnější polykarbonát tím menší průhyb použité desky a tedy možné použití na větší šířku světlíku. Důležitá je i váha polykarbonátu, která se pohybuje podle síly materiálu mezi 2-3kg/m2. Celková váha nového světlíku je tedy výrazně nižší – méně než 1/10 původní váhy. Dojde tím tedy k výraznému odlehčení střešního pláště a značnému zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Další výhodou polykarbonátové výplně je její pružnost a odolnost vůči pnutí, UV vrstva na vrchní straně zvyšuje odolnost tohoto materiálu proti povětrnostním podmínkám. Navíc obloukový tvar světlíku zlepšuje prosvětlení vnitřních prostor pod světlíkem.

Tvrdost a křehkost drátoskla

Tento nedostatek spočívá v tom, že drátosklo jako materiál se nedokáže přizpůsobit pnutí, které je na něj vyvíjeno pohybem objektu, na jehož střeše je světlík instalován. Čím větší objekt, tím větší pohyb, tím větší pnutí. Drátosklo tímto pnutím praská, často bez ohledu na stáří skla. I když v drátosklu je zalitá pletivová síť, která má zabránit tomu, aby se při poškození sklo nerozpadlo a netříštilo na střepy, kterými by mohlo dojít k úrazu osob pohybujících se pod těmito světlíky. Přesto postupným zatékáním dešťové vody dochází k prorezavění vnitřního pletiva a může tak dojít i k oddělení části skleněné tabule a jejímu spadu do vnitřních prostor. Tento spad může způsobit poškození vnitřního zařízení, v lepším případě, nebo úraz či smrt některé z osob, v horším případě.

Velká tepelná prostupnost drátoskla a větší plocha

Sedlové světlíky, které byly zpravidla vytvářeny s pravým úhlem ve vrcholu světlíku, mají poměrně velkou plochu skla, přes které se do objektu dostává požadované denní světlo. Tato plocha je vyplněná drátosklem, které má poměrně vysokou tepelnou prostupnost cca U=5,6W/m2 K (hodnota uváděná u nového drátoskla o síle 6mm). Tato prostupnost v dobách, kdy se na spotřebu tepelných energií ještě tolik nehledělo, byla podružná a nedůležitá, ale dnes, kdy se jejich ceny výrazně zvýšily a další zvýšení se dá předpokládat, se stávají pro řadu firem značnou nákladovou položkou. U střešních plášťů, kterými dochází k úniku zhruba 60% tepelných ztrát (oproti 40%, které unikají svislými stěnami), dokážeme dosáhnout jejich zateplením poměrně nízkých tepelných ztrát, takže k největším únikům pak dochází právě prostřednictvím plochy světlíků. I zde se tedy zaměřil vývoj materiálů na zvýšení úspor.

Prostup slunečních paprsků – oslňování

Přes drátosklo dochází za běžných slunečných dnů k průniku slunečních paprsků, které dokáží, při pohledu do jejich svitu, oslnit pracovníky, což je značně nepříjemné hlavně při práci na přesných strojích, které vyžadují ostré sledování měřících přístrojů. Takto oslněné lidské oko pak potřebuje určitou dobu na regeneraci ostrosti zraku, aby se dostalo do běžného stavu. Během této doby dochází k zbytečným časovým prodlevám v pracovních úkonech a samozřejmě může dojít i k případným škodám na kvalitě samotných výrobků. Proto se můžeme často setkat s tím, že se plocha drátoskla zatírá vápnem, což zase naopak v méně slunečných dnech vede ke snižování světelnosti. Nátěry se pak většinou každý rok musí opravovat, takže se zvyšují náklady na provoz, včetně potřeby pracovní doby někoho, kdo to provede.

Vysoká váha světlíků

Ocelová konstrukce sedlových světlíků dosahuje poměrně vysoké váhy a váha drátosklové výplně je zhruba 20kg/m2, takže tím jsou také kladeny zvýšené nároky na statiku střešního pláště, kde jsou světlíky umístěny. Zároveň se však musí počítat také se zátěží sněhové pokrývky na takovýchto střechách v zimních měsících. Ale tato veličina se nám neustále mění, jednou máme zimy skoro bez sněhu, jindy se zase nestačíme divit, kolik sněhu napadá i v místech, kde větší vrstvy sněhu nikdy neviděli. Navíc zde musíme počítat i s tím, že na zateplených střechách sníh tak rychle neodtává a má větší životnost. Táním sníh vodnatí, při teplotách pod bodem mrazu mrzne, takže váha na střeše zůstává a dalším sněžením se váha tlaku na střešní plášť ještě zvyšuje. Proto vysoká váha stávajících světlíků je spíše na obtíž a je tady snaha toto zatížení snížit co nejvíce.

Větší náchylnost k rezavění konstrukce (nutnost pravidelné údržby)

Ocelová konstrukce, která je použitá jako základ stávajících světlíků, stejně tak jako jednotlivé krycí prvky podléhají bez pravidelné údržby korozi. A ze zkušenosti s praxí se pravidelná údržba provádí minimálně a světlíková konstrukce postupně korozi podléhá. Ještě složitější je to s klempířskými prvky vně světlíků, krycími lištami spojů mezi jednotlivými skly, jejich těsněními. Proto je dnes snaha nahrazování konstrukce i klempířských prvků méně korodujícími materiály.

Nezávazná poptávka

Klidně nám i zavolejte

+420 603 449 000