• Střechy

Střechy

Realizace plochých i sedlových střech, opravy a rekonstrukce hydroizolace.

Střechy

Zatéká Vám do výrobních či jiných prostor, řešíte-li značné úniky tepla, díky nedostatečně izolovanému střešnímu plášti, nebo se chystáte postavit a zastřešit novou halu? Naši profesionálové Vám mohou pomoci! Kvalitně a odborně Vám zhotovíme, nebo opravíme střechu, a zaizolujeme proti zatékání a únikům tepla. Používáme materiály nejvyšší kvality – asfaltové pásy, hydroizolační fólie, včetně výběru tepelných izolací. Nosnou plochu střechy zhotovíme s pomocí trapézového plechu, nebo sendvičového panelu, popřípadě dřevěného záklopu. Nabízíme i pravidelné servisní prohlídky a kontroly střech, včetně klempířských prvků.

Naše společnost se rozhodla působit na trhu, který je již poměrně silně obsazen, ale přesto jsme přesvědčeni o tom, že si zde dokážeme najít svoje pevné místo.

Zaměřujeme se jak na trh firemních zákazníků, tak i na oblast soukromého sektoru. Rozdílné je zde pouze zaměření, u firemních zákazníků se jedná většinou o objekty hal a správních budov se střechami rovnými. Zde disponujeme kvalitními a odborně fundovanými pracovníky zaměřenými na práce s posypovými pásy, foliemi, ale i pokládání trapézových plechů nebo sendvičových panelů. Jedná se jak o výstavbu nových střech, tak o opravy střech těsně před nebo za zenitem jejich životnosti.
Hodně rozvíjejících se, ale i déle působících firem si pronajímá nebo kupuje starší objekty, které dříve sloužily k jiným účelům a je tedy nucena je rekonstruovat a přizpůsobit svým potřebám. Veškerým rekonstrukcím interiérovým by ovšem měla předcházet rekonstrukce střešního pláště, který bývá často ve velmi špatném stavu, kdy dochází k zatékání do objektu a narušování pevnosti skladby jak tohoto střešního pláště, tak pevnosti samotných interiérových stěn. Takovýto objekt je vystaven nebezpečí snížení statické pevnosti.

Zde naše firma buduje své pevné místo na trhu a přicházíme s pomocí při opravách střešních plášťů.

U firemních zákazníků se jedná v převážné většině o střechy rovné nebo s mírným sklonem, kdy největší problémy u těchto střech bývá s mezistřešími a nebo zaatikovými žlaby, které bývají pravidelně nejslabším místem. Vzhledem k tomu, že právě pod nimi jsou nosné stěny a nosné sloupy, na kterých jsou v interiéru pravidelně vedeny veškeré rozvody elektřiny a další důležité a potřebné technologie. Zatékání do nich přináší, jak možné materiální škody, tak nebezpečí možných pracovních úrazů.
Tyto střechy řešíme převážně opravou za pomoci instalace střešní folie případně posypových (asfaltových) pásů:

POSYPOVÉ (ASFALTOVÉ) PÁSY – jedná se o technologii, kterou zná snad každý z nás jak z mladší tak ze starší generace. Na střechách hal již desetiletí používaná technologie, která je léty osvědčená, ale má samozřejmě i své nedostatky, hlavně v řešení detailů a váze jednotlivých posypových pásů.

FOLIE – jedná se o technologii novější, kdy nedochází k tak velkému přitížení střešního pláště, je možné řešit snadno detaily, včetně zakrytí atik. Životnost folií je desítky let, upevnění folií se provádí kotvením, přítěží nebo lepením.

EPDM (Firestone) – Střešní systémy Firestone RubberGard® EPDM nabízejí množství variant použití, jako systém, kde je EPDM membrána přitížená štěrkem nebo dlaždicemi, celoplošně přilepená k podkladu nebo mechanicky přikotvená k podkladu různými typy kotvení.

Nezávazná poptávka

Klidně nám i zavolejte

+420 603 449 000