• Odvětrání prostor

Odvětrání prostor

Provádíme odvětrávání hal, šachet, bytových domů a půdních prostor.

VENTILAČNÍ TURBÍNA

Pracuje bez nároku na zprostředkovanou energii výhradně na bázi fyzikálních zákonů. Teplý vzduch uvnitř budovy se díky komínovému efektu tlačí z budov ven a roztáčí tak ventilační turbínu. Díky uložení na kvalitních ložiscích postačí k roztočení turbíny sebemenší vánek. V případě potřeby (déšť, zima) lze turbínu uzavřít pomocí mechanické klapky. Turbíny se instalují v závislosti na objemu odvětrávaného prostoru. Podle potřeb zákazníka zvolíme optimální typ a počet turbín.

VENTILAČNÍ KŘÍDLA

Jsou standardním prvkem k odvětrávání prostřednictvím světlíků. Konstrukce křídel je shodná s konstrukcí světlíku, tzn. jsou použity stejné hliníkové profily a polykarbonát. Jako otvírací mechanismus se standardně používají elektropohony o zdvihu 300mm s možností napojení na ústřednu s čidly vítr – déšť. Ventilační křídla lze po doplnění RWA – mechanismem použít také k odvětrání kouře a tepla. Standardní šířka klapky je 990mm, délka 2000mm (světlost větracího otvoru), je možno zhotovit po dohodě i jiné rozměry.

Ventilační turbíny

Ventilační turbíny byly vyvinuty ke zlepšení odtahu komínových zplodin. Postupem času bylo zjištěno, že se dají stejně dobře použít k odvětrávání nejrůznějších prostor a míst:

 • mezistřeší prostory střešních plášťů
 • půdní prostory
 • interiéry výrobních hal
 • skladovací prostory
 • kancelářské prostory
 • interiéry obytných domů
 • větrací šachty panelových domů

Turbíny můžeme umístit na střešní plášť, komín, světlík…..
Ventilační turbíny jsou poháněny přírodním a ekologickým zdrojem, kterým je vítr. Hlavice ventilační turbíny svou rotací vytváří podtlak a tím zároveň sací efekt, kterým zdarma odvětrává znečištěný vzduch z požadovaných prostor.

Rotační hlavice je složena ze speciálně anatomicky tvarovaných lopatek. Je uložena na dvou zapouzdřených značkových ložiscích SKF, které zajišťují tichý kultivovaný chod. Tato ložiska jsou bezúdržbová, zapouzdřená, odolná teplotám -30°C až +60°C. Hlavice se osazuje na kloubové hrdlo se sklonem 0 – 45° a toto hrdlo je přichyceno k základně.

ŽIVOTNOST VENTILAČNÍ TURBÍNY JE PŘI SPRÁVNÉM POUŽITÍ PRAKTICKY NEOMEZENÁ.
Ventilační turbíny mohou být opatřeny mechanickou nebo elektromechanickou klapkou pro uzavření turbín pro únik tepla v zimním období. Dále se turbíny dělí na typové označení VIV a HV (hybridní ventilační turbíny).

Typové označení :
VIV – označení znamenající komplet
VV – označení pouze hlavice

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění maximální účinnosti ventilační turbíny je nutné ji osadit do nejvyšších prostor nad střechu popřípadě na návětrnou stranu. Je rovněž nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu k zajištění cirkulace vzduchu v požadovaných odvětrávaných prostorách.

Ventilační turbíny VIV – samočinné

Jedná se o ventilační turbíny samočinné, které se liší pouze technickými parametry, tzn. velikostí ventilačních hlavic a průměrem tubusu, které mají také vliv v součinnosti se sílou větru na množství odvětraného vzduchu z odvětrávaných prostor.

Technický popis:
Ventilační turbína je celohliníkové konstrukce, složená ze tří částí:

 • základny, která slouží k uchycení do střešního pláště
 • stavitelného hrdla, kloubové nastavení umožní jednoduchou instalaci i na šikmou střechu dle sklonu až na 45° (27°)
 • rotační hlavice, která je hnací silou ventilační turbíny. Skládá se z 21 kusů speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek, které s maximální účinností zajistí přenos hnané síly větru a svojí rotací vytváří plynulý odtah z prostor pod rotační hlavicí. Svým uspořádáním brání zatečení dešťové vody do prostor pod hlavicí. Ideální výkon, tichý a plynulý chod rotační hlavice s maximální citlivostí na sebemenší pohyb větru zajišťují dvě značková ložiska. Ložiska jsou bezúdržbová, celokovová s dvojitým plastovým těsněním s trvalou mazací náplní odolávající teplotám v rozmezí -20°C až do +60°C. Konstrukce rotační hlavice je uzpůsobena tak, aby odolával větru o rychlosti minimálně 120km/h. Spojení rotační hlavice jsou jištěny šroubovým spojením s metrickým závitem a tím je zajištěna bezpečnost proti vytržení při nárazových větrech.

FAQ – často kladené dotazy

 1. Jaký je pohon ventilační turbíny VIV
  Ventilační turbína využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je nevyčerpatelný a zcela zdarma.

 2. Jak lze výkon ventilační turbíny VIV regulovat
  Ventilační turbína je regulovatelná pouze pod rotační hlavicí a to stavitelnými regulačními mřížkami v místnostech (například koupelna, WC u panelových domů) nebo stavitelnými klapkami mechanickými a elektromechanickými (například výrobní, sportovní, skladovací haly).

 3. Jaká je životnost ventilační turbíny VIV
  Obecně lze říci, že životnost ventilační turbíny VIV je neomezená. Vždyť v České republice jsou doposud funkční samoodtahové ventilační hlavice, které pracují na výrobních, skladovacích halách, ve vojenských objektech, ale i na střechách kostelů a jejich funkce je plně využívána. Je to tedy více než 70. let, během kterých odolávaly mrazům a vysokým teplotám v letním období. K výrobě ventilačních turbín VIV používáme nejmodernější technologie. Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod. Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru. Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Pokud je zvolen vhodný typ pro dané odvětrání a montáž je provedena odborně ( ventilační turbína musí pracovat v rovnovážné poloze ) není důvod proč by měla být funkce ventilační turbíny omezena).

 4. Proč doporučujete ventilační turbínu VIV
  Ventilační turbína VIV je vyráběna v ČR a svými výkonovými parametry se minimálně vyrovná dovozovým ventilačním turbínám. Má originální unikátní tvar lopatek, které jsou odolné proti mechanickému poškození (kroupy). Má velmi kvalitní značková ložiska SKF, která rozpohybuje již minimální vánek k požadovanému výkonu (1,18m.s-1). Statický tlak P stat. MAX (podtlak) v prostoru přímo pod hlavicí přesahuje hodnotu 50 Pa. Veškeré spoje na ventilační turbíně jsou jištěny šroubovým spojením s metrickým závitem a tím zabezpečí ventilační turbínu proti vytržení při nárazovém větru. Zásadní výhodou českých ventilačních turbín VIV je záruční a pozáruční servis. Při pozáručním servisu, nebo v případě mechanického poškození ventilační turbíny (například ulomená větev, uvolněná krytina, nebo kus střešního pláště poškodí ventilační turbínu), lze jednotlivé komponenty (základna, stavitelný kloub, ložiska, nebo pouze lopatky) vyměnit za podstatně nižší cenu, než je při výměně celé ventilační hlavice. Počtem vyrobených ventilačních turbín, který za poslední tři roky přesáhl počet 10 000 prodaných kusů, roste jejich kvalita a rovněž nabídka nových typových řad.

Ventilační turbíny HV – hybridní

 • Hybridní ventilátor je určený hlavně do těch míst, kde se nedá zabezpečit osazení turbíny do nejvyššího bodu střechy, tedy do míst, která jsou mírně v závětří. Její technologie umožňuje odvětrávání i v době bezvětří a garantuje tak minimální množství odvětraného ovzduší.
 • Princip funkce
 • Hybridní ventilátor HV – profi představuje unikátní větrací systém, který ke své činnosti využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný a malý elektrický motorek o výkonu 6W, příkon 230V. Spojením vzniká hybridní ventilační turbína, která zamezí tzv. nulovému výkonu, tedy období, kdy klasická ventilační turbína nesplňuje svoji funkci aktivního odsávání. Pokud je proudění vzduchu nedostatečné k potřebné rotaci a požadovanému výkonu hlavice a hlavice se zastaví nebo její otáčky poklesnou pod požadovaný výkon, pak elektrický motorek o výkonu 6W, příkon 230V, umožní dosáhnout požadovaného „minimálního“ výkonu rotační hlavice. V případě, že se proudění vzduchu náhle zvýší a rotační hlavice překročí „minimální“ nastavený výkon elektrického motorku, ten se pomocí jednosměrné spojky odpojí a rotační hlavice pracuje pouze silou proudění vzduchu. Tuto možnost funkce zajistí elektronická řídící jednotka vybavená snímačem otáček, který v pravidelných intervalech provádí 30-ti sekundové měření. Měření se pravidelně opakuje a podle vyhodnocení zapne nebo nezapne elektrický motorek. Na základě ročního zkušebního provozu hybridního ventilátoru HV – profi v klimatických podmínkách v ČR, lze předpokládat, že v cca 65% pracuje rotační hlavice na principu proudění vzduchu a ve cca 35% pomocí elektrického motorku. Práce elektrického motorku bude převážně ve dnech zimní inverze nebo v letním období, kdy se pohyb vzduchu ustálí na minimální rychlosti nedostatečné k potřebné rotaci hlavice.
 • Hybridní ventilátory HV-profi jsou osazeny dvěma značkovými ložisky nejvyšší kvality světově uznávané firmy SKF. Jsou to bezúdržbová kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí v trvalé mazací náplni, oboustranně zapouzdřená, která zajišťují velmi tichý, plynulý a absolutně nehlučný chod. Životnost ložisek je 40let.
  Hybridní ventilátory HV-profi odolávají teplotám od -30°C až do +60°C.
  Hybridní ventilátory HV-profi jsou konstruovány pro max. rychl. větru 130 km/hod.

Ventilátor se skládá z:

 • hlavice (1)
 • rotoru (2)
 • statoru (3)
 • základny s kloubem (5)
 • elektromotoru (6)
 • řídící elektronické jednotky (7)
 • spojky (8)
 • snímače otáček (9)
 • a dalších dílů

Hlavice (1) je tvořena lopatkami speciálního tvaru, které zajišťují maximální účinnost a současně brání zatékání při dešti. Při otáčení hlavice dochází k vysávání vzduchu z prostoru pod hlavicí a dále z napojeného sacího potrubí. Hlavice je vyrobena z hliníkových slitin a je spojena s rotorem (2), který je uložen ve dvou speciálních ložiskách SKF ve statoru (3). Stator je připevněn třemi šrouby M6 (4) k základně (5). Všechny ocelové díly jsou galvanicky zinkované. Základna (5) je vyrobená z hliníku, je vybavena stavitelným hrdlem a umožňuje montáž na střechu o sklonu 0-45°. Chod ventilátoru je řízen elektronickou jednotkou (7) na základě nastavení a měření otáček snímačem (9). Cyklus měření probíhá co 10 minut v délce 30s. Pokud úroveň otáček nedosahuje stanovené hodnoty tj. 50 nebo 80ot./min., dojde k zapnutí elektromotoru (6), který prostřednictvím jednosměrné spojky (8) začne pohánět hlavici ventilátoru a to rychlostí 150ot./min. Pokud je rychlost větru dostatečná a tím otáčky hlavice jsou nad stanovenou mezí, motor zůstává v klidu a hlavice je poháněna jenom větrem.

FAQ – často kladené dotazy

 1. Jaký je pohon hybridního ventilátoru HV-profi?
  Hybridní ventilátor HV – profi je unikátní větrací systém, ve kterém je spojena klasická ventilační turbína, využívající ke své činnosti ekologický přírodní zdroj energie – vítr, s malým elektrickým motorkem. Elektrický motorek roztáčí ventilační turbínu v době, kdy není žádné proudění vzduchu.
  (Není to spojení pevné, kde elektrický motorek, bez možnosti odpojení, stále běží).

 2. Jak lze výkon hybridního ventilátoru HV-profi regulovat?
  Hybridní ventilátor HV – profi je regulovatelný pomocí mechanických nebo elektromechanických klapek, které jsou pod rotační hlavicí. Jsou buď na ruční ovládání nebo na dálkové ovládání.
  Rovněž lze ,,předřadit“ různá čidla: např. teplotní, vlhkostní a časové.

 3. Jak lze využít hybridní ventilátor HV-profi?
  Velmi dobře k odvětrání střešních plášťů. Zajistíme plynulé odvětrání kondenzované vlhkosti ze spodní strany střešního pláště, ale i technologickou a zabudovanou vlhkost, případně vlhkost dodatečně proniklou do střech při mechanickém porušení hydroizolačních vrstev. Tím prodloužíme životnost střech. Lze větrat všechny typy střech (ploché, šikmé, strmé), se všemi typy střešní krytiny (tvrdá krytina, šindel, plechová krytina, PVC, bitumenové pásy).
  Odvětrání šachet panelových a bytových domů je jeden z nejpoužívanějších způsobů použití hybridního ventilátoru HV-profi, jako náhrada původních centrálních elektrických ventilátorů včetně osazení novostaveb bytových domů. Použití hybridního ventilátoru HV-PROFI JE DALEKO ÚČINNĚJŠÍ NEŽ PŘI POUŽITÍ KLASICKÉ VENTILAČNÍ TURBINY, KTERÁ, KDYŽ NEFOUKÁ VÍTR – NEFUNGUJE. Hybridní ventilátor HV-profi při bezvětří roztáčí malý elektrický motorek – tedy je stále funkční.
  Odvětrání všech typů hal – sportovních, výrobních, skladovacích, snížení teploty půdních prostor.
  Hybridními ventilátory HV-profi zajistíme ekonomické větrání všude tam, kde použití klasických ventilačních turbín naráží na nestálost výkonu ovlivněného povětřím. Jinými slovy, tam kde klasická ventilační turbína nefunguje z důvodu „bezvětří“, tam lze účinně použít hybridní ventilátor HV-profi

 4. Jaká je životnost hybridního ventilátoru HV-profi?
  Obecně lze říci, že životnost HV-profi je neomezená. K výrobě hybridního ventilátoru HV-profi je používána nejmodernější technologie. Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod. Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru. Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Pokud je zvolen vhodný typ pro dané větrání a montáž je provedena odborně není důvod proč by měla být funkce hybridního ventilátoru HV-profi omezena. Záruka na elektrický motorek je 24 měsíců a na rotační hlavici 10 let.

 5. Proč doporučujeme hybridní ventilátor HV-profi?
  U hybridního ventilátoru HV-profi můžeme přesně určit minimální odsávaný výkon a zamezit stavu, kdy je klasická ventilační turbína NEFUNKČNÍ. V tom je zásadní výhoda hybridního ventilátoru HV-profi a lze jej použít i tam, kde je hygienickými předpisy požadována nucená výměna vzduchu.
  Příklad použití (porovnání klasické ventilační turbíny VIV a hybridního ventilátoru HV – profi)
  a) Při použití klasické ventilační turbíny typ 14 vycházíme z průměrného výkonu cca 750m3/h, ale za podmínky, že v případě nulového proudění vzduchu je výkon (množství odsávaného vzduchu) ventilační turbíny nulový a tím poklesne i reálná hodnota průměrného výkonu na cca 400m3/hod. Přičemž minimální výkon nelze přesně určit.
  b) Při použití hybridního ventilátoru HV – profi typ 14/355 vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu cca1050m3/h, i za podmínky, že bude nulové proudění vzduchu a reálná hodnota průměrného výkonu zůstává. Současně lze určit i minimální výkon, který se rovná výkonu nastavených otáček na elektrickém motorku a je cca 510m3/h.

Ventilační turbíny a hybridní ventilátory na panelových domech

Námi navrhovaný systém odvětrání hygienického zázemí – tedy průduchů větracích šachet – hybridními ventilátory HV a ventilačními turbínami VIV s možností doplnění o elektrické ventilátorky v koupelně a na WC, je kombinací přirozeného a nuceného větrání odborně nazvaného hybridního větrání se zajištěním minimální spotřeby elektrické energie. Tento systém nezajišťuje větrání obytných místností, ale odvětrání zázemí, které je uvnitř dispozice bytu – WC + koupelna, které nemají vlastní okno. Návrh vychází z požadavků na minimální hodnotu odvodu vzduchu, kde požadavek na odvětrání jednoho WC je 25m3/hod a jedné koupelny je 50m3/hod.

K zajištění účinnosti navrhovaného systému je nutné dodržet následná pravidla:
Požadavky na přívod vzduchu – je nutné zajistit trvalý přívod vzduchu do prostor bytu – minimálně stále otevřené mikroklima oken. Původní panelové domy měly nasávání pomocí přirozené infiltrace oken, dveří a spár mezi panely. Nyní jsou těsná plastová okna, zateplená fasáda a přirozená infiltrace je potlačena.

Požadavky na prostupnost přívodního vzduchu – je nutné zajistit převod vzduchu mezi místnostmi, do kterých se vzduch přivádí a místnostmi, ze kterých se vzduch odvádí do prostor hygienického zázemí. Tzv. cirkulaci vzduchu, kde je pravidlo: co chci odsávat musím nasávat. Pro tento účel slouží převáděcí otvory např. spáry pode dveřmi, stěnové otvory, dveřní mřížky.

Pro intenzivní odvětrání lze použít tzv. NÁRAZOVÉ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – pomocí elektrických ventilátorků, kde doporučujeme radiální ventilátorky s průtokem odváděného vzduchu koupelna cca 90m3/hod a WC cca 50m3/hod. Ventilátorky jsou navržené tak, aby překonaly tlakovou ztrátu průduchu větrací šachty. Tyto jsou používány v době, kdy chceme intenzivně větrat požadované zázemí. Ventilátorky „naženou“ vzduch propojovacím potrubím do hlavního průduchu, kde přirozeným tahem současně s pomocí hybridního ventilátoru nebo ventilační turbíny vzduch směřuje do prostor nad střechu.

Požadavky na odborně navržené a provedené instalace ventilačních turbín, nebo hybridních ventilátorů jsou základem jejich správné funkce a účinnosti. Základem je dodržení následných pravidel:

navrhnout správnou velikost (typ) v závislosti na počtu podlaží a typu průduchů v instalační šachtě. (4NP-velikost 14/355, 6NP-14/355, 8NP-16/400, 11NP a 13NP-20/500, u všech verzí HV-hybridní ventilátor – nelze na všechny použít jednu velikost).
při montáži ventilačních turbín a hybridních ventilátorů je nutné, pokud je to technicky možné, propojit průduchy v šachtě s ventilační turbínou nebo hybridním ventilátorem flexibilním potrubím pro zajištění přímého odtahu průduchu šachty. Zamezíme tím tzv.“špuntu“, který se vytvoří v létě vlivem teplého vzduchu ve sběracím domečku v nad střešní části. V zimním období zabrání pronikání teplého vzduchu a vzniku kondenzátu ve sběrném domečku.
zajistit, aby rotační hlavice byla nad nejvyšším bodem střechy a to tak, aby na ni mohlo působit povětří ze všech stran a hlavice nebyla v závětří výtahové šachty.

Závěrem lze říci, že hybridní ventilátor ani ventilační turbína nenahrazují původní centrální elektrický ventilátor, ale v kombinaci s elektrickými motorky na WC a v koupelně, pravidelným větráním okny v jednotlivých místnostech, zajistí v bytech odvětrání prostor hygienického zázemí.

Opravdu je potřebné si uvědomit, že je nutné oddělit výše uvedené odvětrání hygienického zázemí s odvětráním celého bytu. V případě, že si chce obyvatel bytu vyvětrat, nejvýhodnější a nejspolehlivější variantou je přivedení čerstvého vzduchu klasickými okny. To zde bylo pravidlem po dlouhá léta a bude platit i pro následující léta. K odvětrání celého bytu lze využít i podtlakové větrání nebo nucené rovnotlaké větrání.

Nucené podtlakové větrání
Kde je venkovní přívodní vzduch nasáván pod tlakem, větracími otvory v obvodových stěnách (často nutné vyvrtat za topnými tělesy) a centrálním elektrickým ventilátorem odsáván přes hygienické zázemí. Zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy, podřezáním dveří.

Nucené rovnotlaké větrání
Zde je přívod ohřátého venkovního vzduchu a odvod vzduchu z bytu je řízen větrací jednotkou vně i uvnitř bytu, popřípadě s možností zpětným získávání tepla (ZZT). I zde je podmínkou zajistit trvalou cirkulaci vzduchu v celém bytě dveřními průduchy. (poznámka – použité podklady z ČSN EN 15665/Z1).

FAQ – často kladené dotazy

 1. Jak lze využít ventilační turbínu VIV14/355 na odvětrání šachty panelového domu
  Stávající systém odvětrání šachet panelových domů je založen na principu centrálního odvětrání pomocí elektrického motoru umístěného v nad střešní části. Tento systém pracuje cca 70% dne na principu přirozeného tahu v šachtě (komínový efekt). Zhruba ve 30% dne je jednotlivými nájemníky spuštěn centrální elektrický ventilátor, který velmi intenzivně odvětrává všem nájemníkům na společné šachtě. Je velmi hlučný (převážně v bytech pod střechou je slyšet el. ventilátor), vyžaduje pravidelnou údržbu a při neustálém zdražování elektrické energie je i velmi ekonomicky náročný. Námi navrhovaný systém odvětrání šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV je unikátní větrací systém, který ke svoji činnosti nepotřebuje elektrickou energii. Využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný.
  Tedy nejedná se o změnu původního systému, ale o efektivní využití přirozeného tahu v šachtě pomocí ventilační turbíny VIV. Navrhovaný systém nevyžaduje údržbu, má tichý kultivovaný chod a je příjemný pro všechny nájemníky na společné šachtě. Udržuje plynulý tah v šachtě a brání prolínání pachů jednotlivých bytů.

 2. **Jaký je pohon ventilační turbíny VIV **
  Ventilační turbína VIV využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je nevyčerpatelný a zcela zdarma. Současně ke svému pohybu využívá i termodynamický vztlak a rozdílu měrných hmotností vzduchu uvnitř šachty a venkovního vzduchu.

 3. **Jak lze výkon ventilační turbíny VIV regulovat **
  Ventilační turbína VIV je regulovatelná pouze pod rotační hlavicí a to stavitelnými regulačními mřížkami v místnostech (například koupelna, WC, digestoř).

 4. **Jak ovlivní systém osazení individuálních elektrických motorků v jednotlivých bytech **
  Současně osazené elektrické ventilátorky v jednotlivých bytech nenarušují plynulou funkci ventilační turbíny VIV. Naopak mohou rozpohybovat vzduch v krátkém propojovacím potrubí, které je napojeno na hlavní odtahovou větrací šachtu a tím navýší celkový tah v šachtě.

 5. Jaký má být typ a počet ventilačních turbín na jedné šachtě
  Počet a typ ventilační turbíny VIV je přímo závislý na počtu podlaží panelového domu a na tom v jaké oblasti se nachází. Zda je na místě kde je větrno, nebo je v zástavbě, kde je povětří menší.

Příklad:
1 – 7 podlaží (v případě větrné oblasti 8 podlaží) – doporučujeme osadit 1 x VIV14/355d
8 podlaží (při menším povětří) – doporučujeme osadit 2 x VIV10/260d
9 a více podlaží – doporučujeme osadit 2 x VIV14/355d
Při návrhu počtu ventilačních turbín VIV vycházíme z požadovaných parametrů na odvětrání jednoho bytu:
– WC -25m3
– koupelna -75m3
– kuchyň- 100m3 (u kuchyní lze větrat oknem kde lze počítat s potřebou 100 – 50 =50m3)
1 byt – cca 150m3.
4 byty na šachtě – cca 600m3
6 bytů na šachtě – cca 900m3
8 bytů na šachtě – cca 1 200m3
11 bytů na šachtě – cca 1 650m3

 1. Jaký je výkon ventilačních turbín VIV
  Odsávané množství vzduchu ventilační turbínou VIV 14/355 je v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v rozmezí cca 105-1 085 m3.h-1(při větší rychlosti větru je vyšší, ale vycházíme z průměrných hodnot klimatických poměrů v České republice. 1,83m.s-1 – minimální proudění vzduchu potřebné k rotaci ventilační turbíny VIV14. 1,83m.s-1-10,5 m.s-1. -prokazatelně naměřený výkon dle Akreditované zkušební laboratoře VVUÚ, a.s. Ostrava pro potrubní systém).
  4 byty na šachtě – vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 600 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 1-4 m.s-1).
  6-8bytů na šachtě -vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu VIV14 cca 900m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě cca 2-5 m.s-1 navýší výkon o cca50%).
  11 bytů na šachtě – vycházíme z předpokládaného průměrného výkonu 2 x VIV14 cca 1 2000 m3.h-1. (rychlost proudění vzduchu v šachtě -11 podlaží- cca 3-6m.s-1).

 2. Jaká je životnost ventilační turbíny VIV
  Obecně lze říci, že životnost ventilační turbíny VIV je neomezená. V České republice pracují bezmotorické ventilační hlavice od 30tých let 20tého století na výrobních a skladovacích halách, ve vojenských objektech, ale i na střechách kostelů, železničních vagonech, dříve i chladírenských a pekařských autech a jsou stále funkční a mnohdy využívány. Je to více než 70. let, během kterých odolávaly v zimním období tuhým mrazům a vysokým teplotám v letním období. K výrobě ventilačních turbín VIV je používána nejmodernější technologie. Značková jednořadová kuličková ložiska SKF s dvojitým těsněním s trvalou mazací náplní svojí vysokou kvalitou a citlivostí zajišťují tichý a plynulý chod. Velmi pevný a přesto lehký materiál (dural), speciálně aerodynamicky tvarovaných lopatek zajišťuje ideální přenos síly větru. Základna a stavitelný kloub jsou v základní řadě vyrobeny z hliníku. Ventilační turbína VIV funguje na Českém trhu již mnoho let, základní záruka je 12 let.

 3. Proč doporučujeme ventilační turbínu VIV
  Ventilační turbína VIV14/355 je nejúčinnější ventilační turbínou prodávanou na Českém trhu. Ventilační turbína VIV14/355 má velmi kvalitní značková ložiska SKF, která rozpohybuje již minimální vánek -1,18m.s-1- k požadovanému výkonu.
  Ventilační turbína VIV14/355 má sací účinek až 50Pa. Speciálně aerodynamicky tvarované lopatky s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajistí nejkvalitnější přenos hnané síly větru a svou rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí.
  Stavitelné hrdlo -kloub- je zajištěn dvěma aretačními šrouby proti protočení a zároveň proti vytržení při nárazovém a poryvovém větru. Rotační hlavice je k hrdlu přichycena třemi šrouby s maticí přes protiskluzovou podložku. Takto zajištěný spoj je trvale odolný proti vytržení i při velmi silném nárazovém a poryvovém větru a nemůže dojít k samovolnému vyšroubování.

Nezávazná poptávka

Klidně nám i zavolejte

+420 603 449 000